Nu Speelt:

Frank & Nancy Sinatra - Something Stupid